Projekt

Wielki Zegar Astronomiczny Kredensowy 2011-2014

Autorski, unikatowy projekt. Precyzyjne, drobiazgowe wykonanie. Wieloletnia, cierpliwa, konsekwentna, tytaniczna praca. Perfekcyjne połączenie ponadczasowej klasyki z nowoczesnymi rozwiązaniami, zaskakujące możliwościami.

Astronomiczny

zegary_4_21

8 lat pracy

Stworzenie Wielkiego Zegara Kredensowego, zajęło 8 lat, z czego sam montaż obejmował 3 lata. Projekt finalnie został ukończony w 2014 roku. 

Absolutnie unikalna
podróż
przez czas.

Wielki Zegar Astronomiczny Kredensowy 2011-2014 to pokaz doskonałej synergii między tradycją i nowoczesnością. 

To spójne, precyzyjne i efektywne połączenie precyzyjnych mechanizmów. Ten niepowtarzalny, autorski projekt, to luksusowe forma.

Życie się toczy, czas płynie, a nawet pędzi, w jednej sekundzie dzieje się tak wiele, tak różnych historii. Ten zegar astronomiczny pozwoli odkryć totalną wielowymiarowość czasu.

Funkcje

Funkcje/wskazania

Zegar posiada funkcje/wskazania:
1. sekundnik
2. tarcza godzin – 12 godzinna
3. tarcza godzin – 24 godzinna
4. datownik
5. dni tygodnia
6. miesiące
7. lata
8. lata zwykłe/przestępne
9. deklinacja słońca
10. wschód słońca
11. zachód słońca
12. fazy księżyca
13. strefy czasu
14. planetarium
15. godziny równe
16. godziny nierówne
17. godziny włoskie
18. godziny norymberskie

zegary_4_08
zegary_4_04
zegary_4_07
zegar_4_schemat

Schemat

Schemat
działania

MECHANIZMY

Podstawowe mechanizmy oraz częsci

zegary_4_27
 • napęd –
  regulator
zegary_4_26
 • Układ przeniesienia
  napędu
zegary_4_28
 • mechanizm główny – kalendarzowy
zegary_4_28
 • mechanizm przekładki rocznej – planetarium
Wielki-zegar-astronomiczny-kredensowy
 • obudowa zegara (podstawa, witryna)
zegary_4_28
 • mechanizm
  stref czasu
zegary_4_28
 • mechanizm
  „godziny włoskie”
zegary_4_25
 • mechanizm „godziny norymberskie”
zegary_4_24
 • mechanizm
  „godziny równe”
zegary_4_24
 • mechanizm
  „godziny nierówne”
zegary_4_13
 • mechanizm
  naciągu

Mechanizm napędowy

zegary_4_28

Mechanizm napędowy (regulator)

Napęd zegara (regulator) napędza oś wskazówki sekundowej oraz oś wskazówki minutowej mechanizmu głównego. Mechanizm główny steruje ruchem wskazówek widocznych na tarczy głównej, oraz ruchem cyfr widocznych w czterech oknach tarczy głównej- wskazania roku. Nie steruje bezpośrednio wskazaniami „wschód słońca”, „zachód słońca”, „deklinacja słońca”.

Mechanizm główny pełni funkcję wiecznego kalendarza. W zależności czy rok jest zwykły czy przestępny dokonuje korekty liczby dni w danym miesiącu. Nie wymaga przestawienia daty. Mechanizm główny za pośrednictwem mechanizmu przeniesienia napędu napędza przekładnię roczną planetarium z prędkością 1 obrót/24 godziny. Oś przekładni rocznej wykonuje pełen obrót w ciągu 365 dni.

Za pośrednictwem mechanizmu przeniesienia napędu oraz urządzenia kalendarzowego napędza wskazania „wschód słońca”, „zachód słońca”, „deklinacja słońca” na tarczy głównej. Oś minutowa za pośrednictwem układu kół łańcuchowych oraz łańcuchów Galla steruje dwoma mechanizmami stref czasu. Mechanizm główny napędza z prędkością 1 obrót/24 godziny cztery mechanizmy historyczne, jednowskazówkowe, które pokazują sposób pomiaru czasu z początków zegara mechanicznego. Są to tzw. godziny równe, godziny nierówne, godziny włoskie, godziny norymberskie.

By utrzymać prawidłowe wskazania powiązane z przekładnią roczną tj. planetarium, pory roku, znaki zodiaku, wschód słońca, zachód słońca, deklinacja słońca, zegar powinien być w ciągłej eksploatacji. Krótkie przerwy w pracy zegara mogą być zniwelowane poprzez obrót wskazówki minutowej aż do osiągnięcia bieżących ustawień. Dłuższe przerwy wymagają przesterowania mechanizmu, co pozwoli na uniknięcie konieczności regulacji wskazówką minutową. Ruch wskazówek może odbywać się wyłącznie w prawo, cofanie wskazówek zegara może doprowadzić do zniszczenia mechanizmu.

Mechanizm napędowy

Regulator jest nowoczesną konstrukcją wielkości małego zegara wieżowego. Ze względu na konieczność zwiększenia trwałości mechanizmu oraz zmniejszenia oporów toczenia dla wszystkich osi mechanizmu zostały zastosowane łożyska toczne kulkowe. Wahadło oraz kotwica wyposażone w dwie podpory nożowe opierają się o pryzmowe gniazda mechanizmu. Połączenie kotwica-wahadło wyposażone jest w regulator wychylenia wahadła, oraz bezpiecznik zabezpieczający koło wychwytowe oraz palety przed uszkodzeniem w razie zaniku impulsu. Wahadło sekundowe posiada kompetencję termiczną. Mechanizm posiada naciąg linkowy. Rezerwa chodu około 50 godzin.

zegary_4_27

Układ przeniesienia napędu

zegary_4_29

Układ przeniesienia napędu

Układ przeniesienia napędu rozdziela napęd w wielu kierunkach i płaszczyznach za pośrednictwem kół łańcuchowych, łańcuchów Galla, oraz osi napędowych.
zegary_4_24
zegary_4_25
zegary_4_28

Głównym elementem układu przeniesienia napędu jest płyta główna. Umieszczona jest pomiędzy regulatorem a mechanizmem głównym. Poprzez system osi kół łańcuchowych osadzonych w korpusach łożysk napędza poszczególne mechanizmy zegara. Aby zagwarantować prawidłowość połączeń kinematycznych każdy napęd jest wyposażony w kompensację wzdłużną, poprzeczną, regulację – kasowanie luzów poprzez zastosowanie obciążników, przeguby Cardana, oraz inne zabezpieczenia niezbędne do prawidłowej pracy.

Mechanizm główny

Mechanizm główny

zegary_4_08
zegary_4_23

Mechanizm główny zegara astronomicznego – kredensowego Krzysztofa Płonki to urządzenie kalendarzowe o bardzo dużej komplikacji, które steruje wszystkimi funkcjami zegara. Oś centralna mechanizmu głównego wykonuje 1 obrót na godzinę – jest to oś minutowa. Oś minutowa przy pomocy przekładni kół zębatych napędza oś wskazówki godzinowej. Za pośrednictwem układu kół zębatych uzyskany został napęd
datownika, dni tygodnia, faz księżyca, wskazań godzin w systemie GMT (24 godzin), przekładni rocznej planetarium, oraz globusa.

zegar_4_gorna1
zegary_4_15

W górnej części mechanizmu głównego usytuowana została oś sekundowa zintegrowana z osią datownika. Zmiana daty jest realizowana przy pomocy krzywki, dźwigni impulsowej oraz koła o 31 zębach.

zegar_4_zm_daty1
zegar_4_zm_daty2

Zmiana daty na pierwszy dzień miesiąca powoduje automatycznie zmianę pozostałych ustawień zegara. Mechanizm posiada skomplikowany system korekcji daty w zależności od nazwy miesiąca oraz od tego czy rok jest zwykły czy przestępny. Automatyczna zmiana daty jest realizowana przy pomocy krzywek, dźwigni oraz korektora liczby dni w miesiącu lutym w systemie czteroletnim.

zegar_4_dolna1
zegar_4_dolna2

W dolnej części mechanizmu widoczna jest tarcza 24 godzinna zintegrowana z mechanizmem faz księżyca. Wskazania faz księżyca realizowane są przy pomocy krzywki, dźwigni impulsowej, oraz koła o 59 zębach.

zegar_4_lewa1
zegar_4_lewa2

W lewej części mechanizmu głównego usytuowana jest tarcza z nazwami dni tygodnia. Zmiana ustawień realizowana jest przy pomocy krzywki, dźwigni impulsowej, oraz koła o 7 zębach.
zegary_4_12
zegar_4_wskaz_roku2
zegar_4_wskaz_roku3

Wskazania roku usytuowane są w czterech oknach tarczy głównej. Mechanizm wskazań roku składa się z czterech obrotowych bębnów z cyframi od 0-9. Mechanizm główny automatycznie zmienia datę roku przy zmianie nazwy miesiąca na styczeń. Mechaniczny licznik automatycznie zmienia wskazania przez okres 99 lat. Po tym okresie należy dokonać ręcznej korekty ustawień w oknach usytuowanych w lewej części tarczy głównej. Każda zmiana daty roku powoduje przestawienie wskazówek na tarczy „lata zwykłe, rok przestępny”. Usytuowana na lewo od tarczy datownika informuje czy rok obecny to rok zwykły czy przestępny. Mechanizm steruje osią wskazówek przy pomocy krzywek, dźwigni, dźwigni impulsu, oraz koła zapadkowego z 8 zębami.
zegar_4_roczna1
zegar_4_roczna2
zegar_4_roczna3

Mechanizm główny napędza przekładnię roczną – planetarium, która wykonuje jeden obrót w ciągu 365 dni. Za pośrednictwem układu przeniesienia napędu przekładnia roczna steruje wskazaniami „wschód słońca”, „zachód słońca”, „deklinacja słońca” na tarczy głównej. Wskazania realizowane są za pomocą przekładni kół zębatych, dźwigni, oraz krzywek sterujących. Tarcze „wschód słońca”, „zachód słońca” informują, o której godzinie w zależności od pory roku wzejdzie, zajdzie słońce. Tarcza „deklinacja słońca” informuje jaka jest proporcja dobowa godzin dziennych oraz godzin nocnych.

zegary_4_09
zegar_4_planet2
zegar_4_planet3

W centralnej części obudowy zegara znajduje się planetarium. Mechanizm przekładni rocznej otrzymuje napęd z mechanizmu głównego za pośrednictwem układu przeniesienia napędu. Przekładnia składa się ze ślimaka oraz koła ślimakowego o 365 zębach.
Cały układ wykonuje jeden obrót w ciągu 365 dni.

zegary_4_22

Skomplikowany mechanizm planetarium w czasie obrotu steruje obrotami Ziemi oraz obiegiem księżyca wokół Ziemi. Dodatkowe mechanizmy utrzymują figurę Chronosa w stałej pozycji względem frontu zegara, a kulkę księżyca w stałej pozycji względem słońca by można było zauważyć cień na stronie przeciwnej do słońca.
zegary_4_11

Pozycja układu planetarnego wskazuje aktualną porę roku oraz znak zodiaku na dwóch pierścieniach usytuowanych wokół osi przekładni planetarnej.

zegary_4_05
zegary_4_04
zegar_4_strefy3
zegar_4_strefy4

Wskazania stref czasu usytuowane są po dwóch stronach zegara. Obejmują 24 strefy czasu oraz 4 strefy czasu lokalnego w systemie GMT (po 3 wskazówki). Dwie płyty mechanizmów zawierają setki kół zębatych napędzających wskazówki minutową, godzinową oraz w systemie 24-godzinnym.

zegary_4_27

Mechanizm stref czasu otrzymuje napęd z osi minutowej mechanizmu głównego. Za pośrednictwem układu przeniesienia napędu tj. systemu wałków napędowych, przegubów Cardana, kół łańcuchowych, łańcuchów, obciążników do grawitacyjnego kasowania luzów napęd minutowy dociera do obu stron zegara, gdzie jest zamocowany do osi napędzających mechanizm. Mechanizm stref czasu jest zsynchronizowany ze wskazaniami na tarczy głównej i nie wymaga korekty.
zegary_4_06
zegary_4_03

Godziny równe, godziny nierówne, godziny włoskie oraz godziny norymberskie już od średniowiecza były używane do pomiaru czasu niemal w tym samym czasie. Ze względu na to, że pierwsze zegary mechaniczne uporządkowały w znaczącym stopniu życie na ziemi w hołdzie pierwszym twórcom zegarów mechanicznych zegar astronomiczny kredensowy Krzysztofa Płonki został wyposażony w wyżej wymienione mechanizmy.
zegar_4_rowne2
zegary_4_25

System „godziny równe” który wyparł niezwykle skomplikowany system „godziny nierówne” w znaczący sposób uprościł odczyt czasu.
W zegarze astronomicznym Krzysztofa Płonki mechanizm główny za pośrednictwem mechanizmów przeniesienia napędu napędza pojedynczą wskazówkę z prędkością 1 obrót/24 godziny. Tarcza zegarowa mechanizmu podzielona jest na 24 godziny.

zegar_4_wloski1a
zegary_4_24

Zegar „włoski” posiadał tarczę 24 godzinna, gdzie początkiem nowej doby, czyli początek godziny pierwszej, było nastanie zmroku. Wtedy to dzwony kościelne ogłaszały koniec dnia pracy. Ponieważ chwila zachodu słońcu zmienia się w zależności od pory roku, mechanizm zegara przy pomocy przekładni oraz krzywki steruje tarczą zegara, która w zależności od pory roku przekręca się w lewo lub w prawo. Krzywka sterująca wykonuje 1 obrót/365 dni. Pojedyncza wskazówka jest napędzana przez mechanizm główny zegara za pośrednictwem układu przeniesienia napędu z prędkością 1 obrót/24 godziny.

zegar_4_nierowne1
zegar_4_nierowne2

System pomiaru czasu – tzw. „godziny nierówne” posiadał tarczę podzieloną na 12 godzin liczbowych od wschodu do zachodu słońca oraz 12 godzin nocnych. W zależności od pory roku godziny były dłuższe lub krótsze. I tak w lecie godzinny dzienne były dłuższe, a nocne krótsze. Zimą odwrotnie.

Zróżnicowanie długości godzin w zegarach słonecznych nie sprawiało problemu, natomiast uzyskanie takich wskazań na tarczy zegara mechanicznego było praktycznie niemożliwe.

Mechanizm „godziny nierówne” w zegarze Krzysztofa Płonki w dużej mierze umożliwia bezpośredni odczyt aktualnego czasu bez konieczności przeliczania poprawek związanych z aktualną porą roku.

Mechanizm „godziny nierówne” posiada tarczę podzieloną na 24 części, tj. 12 godzin dziennych i 12 godzin nocnych. Tarcza zegarowa za pomocą krzywki sterującej wykonuje ruch w górę albo w dół w stosunku do osi wskazówki. Krzywka wykonuje 1 obrót/365 dni.

Przesunięcie tarczy zegarowej umożliwia dokonanie odczytu aktualnego czasu przy pomocy pojedynczej wskazówki. Wskazówka otrzymuje impuls z mechanizmu głównego za pośrednictwem mechanizmów przeniesienia napędu z prędkością 1 obrót/24 godziny.

zegar_4_wloski1
zegar_4_norym2

System pomiaru czasu tzw. „godziny norymberskie” pod pewnym względem przypomina system „godziny nierówne” – także w tym systemie występują godziny dzienne i nocne. Podstawową różnicą jest to, że długość godzin jest równa, a w zależności od pory roku zmienia się liczba godzin. W tym systemie o wschodzie słońca rozpoczynały się godziny dzienne, a o zachodzie słońca nocne. Zróżnicowana liczba godzin nocnych i dziennych w zależności od pory roku wymagała układania specjalnych tablic umożliwiających regulację zegara.

Mechanizm „godziny norymberskie” zaprojektowany przez Krzysztofa Płonkę i zamontowany w zegarze astronomicznym przy pomocy przekładni kół zębatych o dużej komplikacji, dźwigni sterujących oraz krzywki sterującej umożliwia odczyt bezpośredni aktualnej godziny, a także liczby godzin dziennych i nocnych. Tarczę mechanizmu stanowią dwa układy mechaniczne na których oznaczone są godziny od 1-16. Tarcze sterowane mechanizmem krzywkowym w zależności od pory roku przesłaniają się wzajemnie umożliwiając zmianę liczby godzin nocnych i dziennych. Pojedyncza wskazówka wskazuje aktualną godzinę. Krzywka sterująca napędzana jest z prędkością 1 obrót/365 dni, natomiast wskazówka z prędkością 1 obrót/24 godziny.

Dzięki temu nowatorskiemu systemowi niestosowanemu w oryginalnych mechanizmach mamy możliwość bezpośredniego odczytu godzin bez konieczności przestawiania zegara oraz stosowania tablic.

zegary_4_13

Naciąg zegara realizowany jest za pośrednictwem korby nakładanej na czworokąt osi naciągu. Oś mechanizmu naciągu zamocowana jest do drewnianej obudowy zegara za pomocą dwóch wsporników wyposażonych w łożyska kulkowe w celu ograniczenia oporów toczenia. Koło łańcuchowe osadzone na osi naciągowej za pośrednictwem łańcucha Galla oraz drugiego koła łańcuchowego zintegrowanego z osią bębna linka obciążnika mechanizmu napędowego zegara umożliwia jego naciąg.

Obudowa zegara

Obudowa zegara składa się z podstawy, dwóch segmentów bocznych oraz obudowy mechanizmu głównego. Została wykonana ręcznie z drewna mahoniowego oraz pokryta politurą.
zegary_4_01_2
zegary_4_29_2

Obudowa zegara

zegary_8_04_600
zegary_8_01_600

Wyposażenie

Zegar został wyposażony w skrzynkę zawierającą zestaw narzędzi, które mogą być potrzebne w trakcie eksploatacji. W skład wyposażenia wchodzą: korba do nakręcania zegara, klucze specjalne do ustawienia wskazań, ściągacz uniwersalny do ściągnięcia wskazówek, klucze imbusowe.
Narzędzia znajdują się w zaprojektowanej i ręcznie wykonanej skrzynce wykończonej drewnem mahoniowym.

Wyposażenie

Zasady

Zasady użytkowania zegara

Ze względu na wielkość i ciężar do transportu zegar musi być częściowo zdemontowany, a następnie po ustawieniu na właściwym miejscu zmontowany. Pomieszczenie, w którym będzie znajdował się zegar powinno być suche i posiadać właściwą temperaturę. Zegar nie może być narażony
na wstrząsy. Wyczerpujących informacji na temat budowy i zasad użytkowania udzieli twórca zegara.

Podstawowe zasady eksploatacji:

01

Naciąg zegara realizować korbą będącą na wyposażeniu. Systematycznie sprawdzać stan linki obciążnika.

02

Wskazania nastawiać wyłącznie przy pomocy kluczy z wyposażenia.

03

Nie wolno cofać wskazówek zegara - grozi uszkodzeniem mechanizmu.

04

W razie zakłóceń w pracy zegara pod żadnym pozorem nie należy ingerować w mechanizm. Ewentualne usterki może usunąć wyłącznie profesjonalista.

05

Okresowo – co 4 do 5 lat należy mechanizmy zegara poddać konserwacji oraz smarowaniu.

Przestrzeganie powyższych zasad zapewni prawidłową eksploatację prze wiele lat.

Wielki-zegar-astronomiczny-kredensowy2
 • Dane techniczne: wysokość - 290 cm, szerokość - 110cm, głębokość - 105cm, waga - ok. 450 kg

Krzysztof Płonka

Krzysztof Płonka

Urodził się w 1952 roku w Ślemieniu koło Żywca, gdzie mieszkał i uczęszczał do szkoły podstawowej. W 1966 roku rozpoczął naukę w Bielsku-Białej w zakresie budowa maszyn, obróbka skrawaniem i mechanika precyzyjna. Od 1990 roku prowadzi własną działalność gospodarczą. Od początku swojej drogi zawodowej konstrukcje zegarowe stają się jego życiową pasją.
Pogłębia wiedzę na temat historii i budowy zegarów mechanicznych, a jednocześnie odbudowuje unikalne, zabytkowe zegary przywracając im wszystkie funkcje, co umożliwia ich eksploatację.
W 2005 roku uzyskuje patent na zaprojektowany przez siebie „Wychwyt zegarowy chronometrowy” nr 204808.
W tym czasie rozpoczyna budowę zegarów astronomicznych o bardzo dużej komplikacji oraz zegarów stojących typu „Regulator”.
Obecnie prowadzi prace nad realizacją „Wielkiego Astronomicznego, Figuralnego Zegara Wieżowego Krzysztofa Płonki” oraz ratuje od całkowitego zapomnienia stare, zabytkowe
zegary mechaniczne przywracając im funkcje użytkowe.

Zobaczwszystkiezegary

Autorski, unikatowy projekt. Precyzyjne, drobiazgowe wykonanie. Wieloletnia, cierpliwa, konsekwentna, tytaniczna praca. Perfekcyjne połączenie ponadczasowej klasyki z nowoczesnymi rozwiązaniami, zaskakujące możliwościami.

Shopping Basket